Reklamní agentura
TOP media
Váš reklamní svět
na dlani

Inzeráty a tiskoviny

Inzeráty a tiskoviny

Grafické zpracování inzerátu má zásadní vliv na jeho úspěšnost. Bude-li mít inzerát sebelepčí obsah, který nebude dostatečně graficky vyzdvižen, úspěšnost takového inzerátu bývá minimální.

Zpracujeme pro Vás grafický návrh inzerátů či tiskovin, který bude neotřelý a poutavý. Po Vašem odsouhlasení inzerát otiskneme v odborném časopise či novinách dle Vašeho zadání. Tato média jsme Vám schopni na základě našich dlouholetých zkušeností s médii také doporučit, případně pomůžeme s jejich výběrem dle Vámi zadané cílové skupiny. Vzhledem k tomu, že jsou dnes na trhu stovky periodických novin a časopisů, je výběr odborníkem opravdu na místě.

Zpracujeme pro Vás grafické návrhy firemních tiskovin, jako jsou plakáty, letáky, brožury, firemní časopisy, vizitky, hlavičkové papíry, kalendáře, diáře, bločky a další. Po Vašem odsouhlasení jsme schopni tyto tiskoviny také vyrobit a zajistit, aby vše proběhlo v termínu a požadované kvalitě.

© 2016 Designed by TOP media | All rights reserved | Všechna práva vyhrazena